top of page

Akciğer Kanseri Dünya genelinde kanser insidansı ve mortalitesinin önde gelen sebepleri arasındadır.1

Akciğer Kanseri Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı olarak ikiye ayrılmaktadır. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Akciğer Kanserlerinin %80-85’ini oluşturmaktadır.2

Akciğer kanseri Türkiye de iki cinsiyette de en sık görülen kanserler arasında yer alırken akciğer kanserinin bazı alt tipleri daha nadir görülebilmektedir.3,4

ALK rearanjmanları, tüm dünyada Küçük Hücreli Dışı Akciğer hastalarının yaklaşık %3-5’inde oluşmaktadır.5,8 ve her yıl yaklaşık 40.000 yeni vaka görülebilmektedir.9

Özellikle adenokarsinom tipi küçük hücreli dışı akciğer kanserinde görülür. ALK-pozitif hastalar daha genç yaşta görülebilir.

Sigara içme öyküleri olmayabilir.9

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan kişilerde moleküler test sonucunu bilmek hastanın tedaviye ulaşmasında çok önemlidir.

ALK testinin sonucunu bilmek tedavi seçeneklerini etkilemektedir.10

Sigara dumanı, radon, hava kirliliği, mesleki maruziyet ve aile öyküsü bilinen akciğer kanseri risk faktörleri arasında yer almaktadır9,11

Devamlı yoğun öksürük, hışırtılı solunum, iştahsızlık, nedensiz kilo kaybı, kanlı öksürük, nefes darlığı, sık tekrarlayan ve geçmeyen inatçı solunum yolu enfeksiyonları akciğer kanserinin belirtileri olabilir. 9,12,13

Kılavuzlara göre 50 yaş üstü, 20 yıldan fazla sigara kullanma öyküsü olan ve son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olan yetişkinlerde yılda 1 kez akciğer kanseri taraması yapılması önerilmektedir.14

Akciğer Kanserinden korunmak için sigara dumanına maruziyeti azaltmak, dengeli beslenmek, kilo kontrolü ve risk faktörleri varsa tarama yapılması gerekmektedir.15

VV-MEDMAT-92557

bottom of page